Конкурс "Котка на годината" и "Развъдник на годината" на НФФе

 

  Съобщаваме на всички развъдници и собственици на котки за стартирането на конкурс "Котка на годината" и "Развъдник на годината" организиран от НФФе. Фелиноложко дружество Пловдив, като член на НФФе, провежда и контролира класирането на котките на своите членове в конкурса. В него могат да вземат участие всички котки, получили съдийски оценки само на ФИФе изложби през календарната година.
Съгласно правилата на ФИФе, НФФе има правото да избере до 15 котки годишно, които да получат титлата „Национален победител” за България (National Winner) – NW. НФФе извършва това въз основа на набраните точки в конкурса "Котка на годината" по категории.

 

Всяка оценка и титла, получена в периода от 01 януари до 31 декември, носи определен брой точки за конкурса "Котка на годината" както следва:

 

     I. Основни точки от изложба:
BIS - Бест ин шоу / Най-добър на изложбата – 20 т.
NOM - Номинация – 15 т.
BIV – Бест ин вараяти / Най-добър в разцветката – 10 т.
I–во място – за домашни, непризнати, ветерани - 10 т.
CACS / CAPS / HP – 8 т.
CAGCIB / CAGPIB – 7 т.
CACIB / CAPIB – 6 т.
CAC / CAP / HP – 5 т.
Ex.1 – 3 т.
Бележка: От тази категория се избира най-високият брой точки, без сумиране по няколко позиции – отделно за всяка изложба.

 

     II. Допълнителни точки от изложба:
BOB-1 - Бест оф Бест / Най-добра котка на изложбата – 12 т.
BIC – Бест ин категори / Най-добър в категорията – 11 т.
BIS – ветеран - 10 т.
Бележка: Точките се добавят към предишните – отделно за всяка изложба.

 

     III. Точки за постигнати титли на котка през годината:
DM / WW – 15 т.
DSM / DVM / JW – 12 т.
SC / SP – 10 т.
GIC / GIP – 8 т.
IC / IP (PIC/PIP) – 6 т.
CH / PR (PCH/PPR) – 4 т.
NW - 3 т.
Бележка: Точки се добавят за всяка постигната през годината титла на котката.

 

Сборът от точки по трите раздела, постигнати от всички изложби през календарната година, дава общият резултат на котката. В конкурса могат да участват всички котки собственост на членове на ФДП, без начение от кой развъдник са произведени от страната или чужбина.

 

***

 

За конкурса "Развъдник на годината", точките се сборуват като се вземат предвид точките само на котки, носещи името на развъдника, без значение дали са собственост на развъдника или на други хора. Точките на котките се събират от конкурса "Котка на годината" като се добавят и следните точки за участие на котило на изложби:

 

     ІV. Точки за котило:
BОВ котило - 9 т.
BIS котило – 7 т.
NOM – 5 т.
Ех.1 – 3 т.
Бележка: Допълнителните точки за котило се добавят, като се избира най-високият брой за всяка изложба, без сумиране по позиции.

 

   

******************************************************************************************

 

                        КРАЙНО КЛАСИРАНЕ за 2012 г
        "Котка на годината" и "Развъдник на годината" на НФФе
              (извадка от класацията в България на НФФе)

 
                I-ва КАТЕГОРИЯ:

 

    Най-добър котарак за 2012 г.
1. IC BG*Golden Wonder Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal
2. CH BG*King of My Heart Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal
3. GIC BG*Casanova Persy de Gal - собственик: р-к Nadinicats


    Най-добра котка за 2012 г.
1. GIC NW BG*Winnie Sweet Persy de Gal, собственик: р-к Persy de Gal
3. IC BG*Fantasia Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal


    Най-добър мъжки кастрат за 2012 г.
1. SP NW BG*Tutankamon Persy de Gal, DSM, собственик: р-к Nadinicats


    Най-добър женски кастрат за 2012 г.
1. IP BG*Rapsodia Persy de Gal - собственик: Мануела Стоева
2. GIP NW BG*Jamaica Persy de Gal, собственик: р-к Persy de Gal


    Най-добро коте за 2012 г.
1. BG*Lord Barrimore Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal
2. BG*King of My Heart Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal
3. BG*Odisseus Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal

                III-та КАТЕГОРИЯ:

 

    Най-добър котарак за 2012 г.
1. GIC NW Nar Kotik Leprekon*RU, собственик: р-к Shalun Khan

 

    Най-добра котка за 2012 г.
1. IC NL*Clever Paw's Francesca, JW - собственик: Женя Кирилова

 

    Най-добро коте за 2012 г.
1. NL*Clever Paw's Francesca, JW - собственик: Женя Кирилова


     Най-добър развъдник за 2012 г. в България - за всички категории:
1. Развъдник Persy de Gal - собственик Галя Праматарова

 

 

        НАЦИОНАЛНИ ПОБЕДИТЕЛИ за 2012 г - NW*12

 

IC NL*Clever Paw's Francesca, JW - собственик: Женя Кирилова
GIC NW Nar Kotik Leprekon*RU - собственик: р-к Shalun Khan
IC BG*Golden Wonder Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal
IP BG*Rapsodia Persy de Gal - собственик: Мануела Стоева
CH BG*King of My Heart Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal
IC BG*Fantasia Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal
BG*Lord Barrimore Persy de Gal - собственик: р-к Persy de Gal

 

СНИМКИ на котките в страницата "ШАМПИОНИ"

   

**********************************************************************************************

 

                        КРАЙНО КЛАСИРАНЕ за 2011 г
        "Котка на годината" и "Развъдник на годината" на НФФе
              (извадка от класацията в България на НФФе)

 

    Най-добър котарак за 2011 г. - за всички категории:
1. SC LTCH White Diamond, собственик: р-к Persy de Gal


    Най-добра котка за 2011 г. - за всички категории:
1. GIC BG*Pearl Heart Persy de Gal, собственик: р-к Nadinicats
2. IC BG*Winnie Sweet Persy de Gal, собственик: р-к Persy de Gal


    Най-добър мъжки кастрат за 2011 г. - за всички категории:
1. SP BG*Tutankamon Persy de Gal, DSM, собственик: р-к Nadinicats
2. IP BG*Dixi Persy de Gal, собственик: Мануела Стоева


    Най-добър женски кастрат за 2011 г. - за всички категории:
1. GIP BG*Jamaica Persy de Gal, собственик: р-к Persy de Gal


    Най-добро коте за 2011 г. - за всички категории:
2. Nar Kotik Leprekon*RU, собственик: р-к Shalun Khan
3. BG*Golden Wonder Persy de Gal, собственик: р-к Persy de Gal


    Най-добър развъдник за 2011 г. в България - за всички категории:
1. Развъдник Persy de Gal - собственик Галя Праматарова

 

 

        НАЦИОНАЛНИ ПОБЕДИТЕЛИ за 2011 г - NW*11

 

SC LTCH White Diamond, собственик: р-к Persy de Gal
GIC BG*Pearl Heart Persy de Gal, собственик: р-к Nadinicats
IC BG*Winnie Sweet Persy de Gal, собственик: р-к Persy de Gal
SP BG*Tutankamon Persy de Gal, DSM, собственик: р-к Nadinicats
GIP BG*Jamaica Persy de Gal, собственик: р-к Persy de Gal
Nar Kotik Leprekon*RU, собственик: р-к Shalun Khan


ВИДЕО от награждаването на победителите в Конкурса,
проведено на изложбата в София на 12 май 2012г.
в http://youtu.be/3g2j0KzqWSw

 

СНИМКИ на котките в страницата "ШАМПИОНИ"

 


Сайтове развъдници
Развъдник за котки Persy de Gal

Развъдник за котки Fantasy Avalon

Развъдник за котки Shalun Khan